Hotel Fortuna West nabízí 5 konferenčních prostor s maximální kapacitou až pro 100 osob.

  • Všechny sály jsou vybaveny Wi-Fi, denním světlem a technickou podporou.
  • K dispozici je hotelové parkoviště a garáž.
  • Konferenční nabídka
  • od 10 do 60 osob
  • možnost propojení salonků I + II + III
  • ideální pro semináře, školení, společenské akce či prezentace
  • až pro 80 osob
  • vhodné pro soukromé akce a oslavy

Pro nezávaznou nabídku nás neváhejte kontaktovat:
Tel:  +420 234 098 418
Fax: +420 234 098 427
E-mail: fb.hfw@fortunahotels.cz

„Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem CPI Hotels, a.s (dále jen „Správce“), jakožto správce osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“), pro vznik smluvního vztahu mezi Správcem a subjektem údajů, přičemž pro plnění daného vztahu je nezbytné poskytnout osobní údaje v rozsahu: jméno a emailová adresa (dále jen „nezbytné údaje“). Poskytnutí nezbytných údajů je podmínkou pro plnění smlouvy. Správce chrání osobní údaje v souladu s GDPR. Politiku ochrany osobních údajů Správce lze nalézt na adrese https://www.cpihotels.com/cs/gdpr/“.

Hotely

Hotely

Hlavní důvody pro pobyt u nás

Čtěte více